Zeggenschap en veerkracht

Meer dan 60 medewerkers hebben in 2023 samengewerkt in het project zeggenschap en veerkracht. Daar zijn we trots op. Alle rollen waren vertegenwoordigd en samen hebben we in deelprojecten en verschillende werkvormen nagedacht en gesproken over hoe Traverse er in de toekomst uit moet zien. Hoe we met elkaar optimaal samenwerken voor de mensen die een beroep doen op ons, de maatschappelijke opvang. We ontvingen voor dit project de subsidie Zeggenschap en Veerkracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.*

Wat heeft de cliënt nodig

Collega’s Aniek en Loes waren erbij. Aniek als projectleider en Loes als deelnemer in de vier deelprojecten. Ze kijken met trots en tevredenheid terug op het hele project. Ook al bleek het in het laatste project te moeilijk om met elkaar te komen tot een nieuw samenwerkingsmodel, de input die is opgehaald is zeer waardevol. 

“Wat ons is bijgebleven is de samenkomst van alle verschillende expertises die we bij Traverse in huis hebben. Als iedereen vanuit zijn eigen vak meedenkt krijg je een compleet beeld. De een kijkt vanuit begeleiding en de ander vanuit facilitair. Dan kan je echt visueel maken wat welke cliënt nodig heeft.” 

Vier deelprojecten

We zijn gestart met een kwantitatief medewerkerwaarderingsonderzoek. Hiermee brachten we de thema’s in kaart waar we aan willen werken met elkaar. Op de Doe’s dagen in april spraken we hierover verder. Uiteindelijk kwamen we tot vier deelprojecten: rolduidelijkheid, cliëntprofielen & huisvestingsbeleid, onderlinge samenwerking en sturing.  

Met verschillende werkvormen kwamen we bijvoorbeeld tot een empathy map om de behoeften van alle verschillende soorten hulpvragen te visualiseren en te bedenken hoe we dan de zorg en huisvesting het beste kunnen organiseren. Voor alle functies binnen Traverse hebben we met elkaar nieuwe competentiegerichte rolprofielen gemaakt waardoor we veel beter in staat zijn duidelijk te maken wat we van iemand verwachten en waarin iemand kan ontwikkelen en groeien.

Nieuw samenwerkingsmodel 

Uiteindelijk was het doel om te komen tot een nieuw samenwerkingsmodel waarin ook de visie op sturing verwerkt zou worden. Hoe willen wij met elkaar samenwerken en hoe willen we sturen? Dit bleek moeilijker dan vooraf gedacht. 

Loes: “Bij de cliëntprofielen lukte het allemaal goed. Dat is heel concreet. Daarna kom je bij de organisatie. Dan wordt het lastiger omdat je het niet los kunt zien van je eigen functie. Wat goed is voor de organisatie is soms lastig te plaatsen voor jezelf.”

Aniek vult aan: “we hebben die sessies daarom vooral veel waardevolle input opgehaald. En die wordt in 2024 gebruikt om tot een samenwerkingsmodel te komen. Daar nemen we de tijd voor en dat is goed. We willen een sterk en passend model en niet overhaasten.”  

 
Verbinding

Naast de waardevolle input voor het nieuwe samenwerkingsmodel heeft het project en de subsidie vooral tot heel veel verbinding geleidt. Collega’s die elkaar niet kenden hebben elkaar ontmoet en weten van elkaar wat ze doen. Dat zorgt nu al voor betere samenwerking en elkaar makkelijker vinden en aanspreken. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar in de waan van de dag worden die basisbehoeften nog wel eens overschaduwd. 

Dat het project zo’n succes is bleek ook toen Aniek en Loes gevraagd werden om over het project te vertellen het webinar van het landelijk actieplan zeggenschap in de zorg. Aniek: “Ze waren onder de indruk hoe we het voor elkaar hebben gekregen om zoveel collega’s mee te laten denken en werken. En ook al ervaar je daarin drempels en moeilijkheden zoals bij deelproject 3 en 4 over het model en sturing. Het belangrijkste is dat iedereen mee kan en mag praten. En dat zoveel collega’s dat wilde doen, dat is het grootste succes!”.   

*Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.

Webinar  landelijk actieplan zeggenschap in de zorg

Bekijk hier het webinar van het landelijk actieplan zeggenschap in de zorg. Waar onze medewerkers Aniek en Loes vertellen hoe we de subsidie zeggenschap hebben gebruikt in het transformatieproces bij Traverse.

Video afspelen