25 jaar maatschappelijke opvang

In 2023 vierde Traverse haar 25-jarig bestaan. Collega José Buitendijk werkte al die jaren bij Traverse en blikt aan de vooravond van haar pensioen terug op een kwart eeuw maatschappelijke opvang: “het jubileum ging niet alleen over het verleden, het gaat ook over wat we ervan geleerd hebben voor de toekomst”. 

José begon 34 jaar geleden als assistent groepsbegeleider bij de Klinkert. Toen waren de meeste cliënten dakloze (oudere) mannen. De tijdsgeest was toen dat dat ze vooral binnen bleven en verzorgd werden, alsof ze niet bij de maatschappij hoorden. 

Rehabilitatie 

In de loop der jaren veranderde de groep mensen die hulp zocht steeds meer. Er kwamen meer mensen met verslavingen en/of psychische problemen. De vraag aan de maatschappelijke opvang veranderde.  Mensen moesten niet meer apart gehouden worden, maar juist geholpen worden om stap voor stap weer onderdeel van de maatschappij te worden. Toen de Klinkert en Huize Poels fuseerden en Traverse ontstond, begon ook het idee van rehabilitatie. Dit betekent dat mensen werkten aan een betere versie van zichzelf. Deze aanpak werd steeds belangrijker in de visie en het beleid van Traverse. 

Participatie 

De manier waarop we naar zorg kijken, is ook veranderd. We praten nu niet meer alleen over verzorgen, resocialisatie en rehabilitatie, maar ook over participatie, herstelbeweging en ervaringsdeskundigheid. We zien uitdagingen en moeilijke gebeurtenissen niet meer als iets om van weg te komen, maar als iets wat bij ons hoort. We willen dat iedereen zich onderdeel voelt van de maatschappij, erbij hoort, meetelt en gewoon zichzelf kan zijn. Gemengd wonen projecten zoals Kompas op Zuid waar mensen samenwonen en leven zijn hier een goed voorbeeld van. Maar ook de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat en de renovatie van de Gasthuisring zijn gestoeld op het idee van verbinding houden met de buitenwereld en voorbereiden op een eigen (t)huis in de wijk.  

Verleden, heden en toekomst 

José heeft al deze veranderingen van dichtbij meegemaakt en speelt nu nog een belangrijke rol als expert. Tot aan haar pensioen helpt ze Traverse zich voor te bereiden op de toekomst.  “Het jubileum ging niet alleen over het verleden, het gaat ook over wat we ervan geleerd hebben. En hoe we dat inzetten om de opvang ook op de toekomst voor te bereiden. We hebben onze eigen methodes ontwikkeld en onderzoeken gedaan waar we veel van hebben geleerd.” Zo blijft Traverse samenwerken met Valente om de kwaliteit van de maatschappelijke opvang te verbeteren. Na 25 jaar zijn we dus nog steeds volop in ontwikkeling. 

Feest

In het jubileumjaar hebben we na enkele jaren verbouwen en corona eindelijk weer onze befaamde Doe’s dagen kunnen organiseren. Dat zijn twee dagen waarop alle medewerkers van Traverse met elkaar op een leuke en zinvolle manier samenkomen en ontwikkelen en ervaren.  Ook konden we weer een open dag organiseren. In september bezochten heel veel mensen onze locaties tijdens een zonovergoten dag, een groot succes.

Medewerkers Traverse tijdens de Doe's dagen
Medewerkers Traverse tijdens de Doe's dagen.
José neemt afscheid van cliënt.
José neemt afscheid van een cliënt.