Werk met waarde(n)

Bij Traverse vinden we het belangrijk om tijd te steken in onze medewerkers, zodat het goede herstelondersteunende zorgprofessionals worden en blijven. Dat betekent voor de medewerker betekenisvol werk en voor de cliënt de juiste zorg op de juiste plek. We zijn namelijk net zo goed als dat onze mensen zijn en alleen als zij goed en gezond hun werk kunnen doen, leveren we de beste professionele zorg. Björn werkt als bedrijfsspecialist Leren en Ontwikkelen bij Traverse en vertelt over zijn weg naar de maatschappelijke opvang en wat leren en ontwikkelen Bij Traverse inhoudt.  

In 2023 werkten we met 229 medewerkers en 35 vrijwilligers samen aan het perspectief op een goed leven voor de cliënten van Traverse. 

Werk met waarde(n) 

De keus van Björn om bij Traverse te komen werken had alles te maken met betekenisvol werk. Na 8 jaar consultancy en daarna docentschap, was hij toe aan een nieuwe uitdaging. Hij koos voor een baan waar hij zich indirect kon inzetten voor een kwetsbare groep die ook vaak gestigmatiseerd wordt.  

Voordat Björn begon met werken in de maatschappelijke opvang had hij nog niet echt een beeld van hoe het eruit zag en hoe mensen hier samenwonen en -werken. ”Er is een stereotypebeeld van dak- en thuislozen” vertelt hij. Dat beeld is voor hem erg verbreed sinds hij werkt bij Traverse. Mensen komen om verschillende redenen terecht in de opvang. Aan die variatie aan redenen zie je dat het iedereen kan overkomen.  

Om al die mensen te kunnen helpen, heb je gedreven medewerkers nodig die écht een verschil willen maken. ”Ik heb veel respect gekregen voor iedereen die direct werkt met de cliënten, ” vertelt Björn. ”Het kan een lastige doelgroep zijn. De medewerkers krijgen een nee, dan nog eens nee en de 20 keer daarna nog een keer nee. Tot ze de 21ste keer wel een ja krijgen. Die hoop, vertrouwen en verbinding is wat de mensen hier nodig hebben en wat hen mogelijk weer op weg kan helpen naar een beter leven.” Björn is trots dat hij mag werken in een omgeving waarin mensen geholpen worden en dat hij daar met zijn kennis en kunde aan mag bijdragen.

Leren en Ontwikkelen

‘We zijn zo goed als onze mensen zijn’ en daarom hebben we in 2023 hard aan de weg getimmerd  om het zo goed en fijn mogelijk te maken voor onze medewerkers. Jezelf ontwikkelen en bekwaam zijn is hier een groot onderdeel van.  

”Elke dag leren” vertelt Björn. ”Ik wil niet idealistisch klinken, maar het is echt zo. Heel veel mensen zijn elke dag aan het leren zonder dat ze er eigenlijk heel bewust van zijn. Je bent elke dag bezig met het verwerken van informatie. We zijn in gesprek met elkaar of met je cliënt. Op het moment dat je er meer bewust op gaat reflecteren ga je er meer bewust van leren, oftewel word je meer bewust bekwaam. Je vraagt jezelf bijvoorbeeld af wat heb ik nu eigenlijk gedaan of hoe zou ik dat anders kunnen doen? Deze stap wordt vaak overgeslagen, maar wanneer je dit wel doet, in wat voor vorm dan ook, ben je jezelf bewust aan het ontwikkelen. Dat is leren!” 

Om onze medewerkers een stapje te helpen in dit leerproces werken we met HRMforce. Hierin zitten allerlei vragenlijsten en instrumenten die kunnen helpen met de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze geven inzicht in persoonlijkheid, talenten en het ontwikkelpotentieel van onze medewerkers. Zo weten we waar iemand naartoe wil, waar iemand goed in is en wat iemand nog kan en wil leren. Deze inzichten nemen we mee in de dagelijkse praktijk , zodat iedereen op een prettige en goede manier zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dat doen we bijvoorbeeld met een variatie aan trainingen. Trainingen zoals het leren van de methodiek Steunend Relationeel Handelen, wat helpt in het opbouwen van een relatie met de cliënt. 

Vertrouwen, Verbinden en Versterken 

”Traverse is een werkgever die  meer biedt dan alleen salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Het gaat om verbinding. Verbinding tussen mensen.” aldus Björn. Verbinding tussen mensen is essentieel bij Traverse. Maar naast verbinding zijn er andere dingen die ons helpen om goed met elkaar samen te werken.  

Eerder stelden we onszelf de vraag, vanuit welke waarden willen we handelen? We voerden goede gesprekken, haalden veel input op en kwamen samen tot drie kernwaarden: Vertrouwen, Verbinden en Versterken. 2023 was het jaar waarin we betekenis gaven aan deze drie woorden. 

Tijdens de Doe’s Dagen, inspiratiedagen voor alle medewerkers van Traverse, zetten we al een eerste stap om samen betekenis te geven aan deze kernwaarden. Wat betekenen de kernwaarden: vertrouwen, verbinden en versterken nu precies voor de medewerker persoonlijk en hoe ziet dit er binnen Traverse uit? Met veel input rollen we de kernwaarden in 2024 verder uit in de dagelijkse gang van zaken om  met elkaar onze samenwerking onderling en met de cliënt vorm te geven. 

Van de 229 medewerkers is ongeveer 30% onder de leeftijd van 35 jaar en 21% boven de 55 jaar.