De verhalen achter de cijfers

Stijging aantal aanmeldingen

Steeds meer mensen vragen om hulp van Traverse. In 2023 melden 1233 mensen zich aan. Dit zijn niet alle dak- en thuislozen in de regio. Er is een groep mensen die zich (nog) niet meldt bij de maatschappelijke opvang. Deze zogenaamde ‘onzichtbare dak- en thuisloze’ verblijven bij hun netwerk of op een andere plek buitenshuis zoals hun auto of caravan/vakantiehuisjes.

In 2024 zal er met de ETHOS-telling een completer beeld komen van het aantal dak- en thuislozen in de regio Hart van Brabant.

Meer inzetten op preventie

We boden in 2023 aan meer mensen opvang en begeleiding dan het jaar daarvoor. Daarnaast zijn er nog mensen die op de wachtlijst staan en pas terecht kunnen wanneer we plek hebben. Om ervoor te zorgen dat deze mensen zo snel als mogelijk de juiste hulp krijgen bieden we hen al praktische ondersteuning tijdens dat zij op de wachtlijst staan. Op deze manier kunnen al snel inschatten of Traverse wel de juiste plek is. Of dat een andere organisatie in de regio hen beter kan helpen. In sommige gevallen kunnen we zo voorkomen dat mensen dak- of thuisloos raken. 

Regionaal actieplan dakloosheid

In 2023 heeft Traverse samen met de gemeente Tilburg het regionaal actieplan dakloosheid ontwikkeld. Dit actieplan komt voort uit het landelijke actieplan dakloosheidDeze actieplannen zorgen ervoor dat er landelijk en regionaal meer aandacht is voor dak- en thuisloosheid. Voor de diversiteit aan mensen die dak- en thuisloos raken. En dat meer organisaties zich verantwoordelijk voelen en inspannen om dak- en thuisloosheid te voorkomen en op te lossen. In de regio Hart van Brabant vertaald zich dat in een actieplan waarbij speciaal aandacht is voor jongeren, economisch daklozen en arbeidsmigranten. Afgelopen jaar zagen we al initiatieven ontstaan in samenwerking met o.a. woningcorporaties, jongerenwerk en de gemeente. Deze projecten worden in 2024 concreet gemaakt.

Arbeidsmigranten

In de winterperiode 2022-2023 en 2023-2024 bood Traverse winteropvang aan arbeidsmigranten. Op het voormalig NOAD-terrein in Tilburg biedt onze locatie opvang aan mensen die geen gebruik mogen maken van de nacht-opvang aan de Gasthuisring. 

In de winteropvang werken we samen met Stichting Barka. Zij begeleiden dakloze arbeidsmigranten. Ze ondersteunen hen met praktische dingen zoals administratie en begeleiden hen terug naar werk en onderdak of terug naar land van herkomst.

Het Outreachend Interventie Team (OIT) van Traverse gaat de straat op om dakloze mensen op te zoeken en te informeren over en begeleiden naar de maatschappelijke opvang. Zij zien het afgelopen jaar een stijging in het aantal arbeidsmigranten die op straat leven en zien dat deze doelgroep steeds jonger wordt.

Gezinnen

We zien het aantal gezinnen fors stijgen. In 2023 hebben 218 gezinnen zich aangemeld bij Traverse. Dit zijn er 46 meer dan vorig jaar.

Traverse heeft een aantal gezinshuizen en opvanglocaties waar gezinnen kunnen verblijven. Wanneer de vraag groter is dan onze mogelijkheden, maken we gebruik van vakantieparken of hotels om gezinnen tijdelijk op te vangen.

In samenwerking met Sterk Huis bieden we een verlengde intake waarin we extra aandacht voor kinderen hebben in de opvang. We streven ernaar om gezinnen zo snel mogelijk in een duurzame woonsituatie te laten landen en van daaruit begeleiding te bieden.

Landelijk zijn we betrokken geweest bij het opstellen van het normenkader kinderen in de opvang in samenwerking met Valente. Om de kwaliteit van de begeleiding en opvang te waarborgen werkt Traverse met de methodiek Veerkracht. We zijn daarnaast onderdeel geweest van het starten van de methodiek Ruggensteun. Dit wordt nu landelijk voorgedragen als good practice.

Jongeren

Met de stijging van het aantal aanmeldingen stijgt het aantal jongeren mee. Een groot gedeelte van deze jongeren heeft geen plek om tijdelijk te verblijven, bijvoorbeeld bij familie of vrienden en meldt zich bij de nachtopvang van Traverse. 

We zien een trend onder deze jongeren als het gaat om hun financiën. Zij lijken niet goed voorbereid op de zaken die ze moeten regelen als ze 18e worden zoals een eigen zorgverzekering, betalen van inkomensbelasting en het omgaan met aanvragen en stopzetten van toeslagen.

Veel van de jongeren zijn al ooit eerder bekend geweest met hulpverlening. Dit kan gaan om jeugdhulpverlening of ondersteuning aan de gezinnen waar ze vandaan komen. 

Onder deze jongeren zien we meer jonge vrouwen die in verwachting raken en daardoor uit hun studentenkamer gezet worden.