We kunnen het niet alleen

Initiatieven

F-ACT congres

In 2022 vond het F-ACT Congres plaats, een belangrijk evenement op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Het congres bood een platform voor professionals, onderzoekers en beleidsmakers om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tijdens het evenement verzorgde Traverse een presentatie en faciliteerde een gesprek over onze methodiek Veerkracht, wat zit inzet voor kinderen die met hun ouder(s) in de opvang terechtkomen. Dit geeft handvatten en werkprincipes om oog te hebben en houden voor kinderen en hun veiligheid, welzijn en ontwikkeling. Het aantal kinderen in de opvang leidde tot een verbaasde reactie van de deelnemers. ‘hè, kan dat ook in Nederland?’’ werd er gezegd. Het aantal kinderen in de opvang in 2022 vind je terug op de homepagina. Elk jaar zien we een stijging van dit aantal. 

Daarnaast vroegen we ook naar de stimga’s rondom dakloosheid. We merken dat het stigma op daklozen er nog steeds voor zorgt dat de stap terug naar de maatschappij geen makkelijk stap is. 

 

Braderie

In het begin van de zomer van 2022 organiseerden we een braderie op het terrein van de Reitse Hoevenstraat voor en door cliënten. Marktkraampjes vol met ingezamelde spullen gaven onze cliënten de kans om gratis spullen te ‘kopen’, je fiets te laten maken of een hapje en een drankje te nuttigen in de zon. Buurtbewoners sloten aan en de buurtband trad op, het was een dag in het teken van ‘het samen doen’. 


Burendag

Burendag 2022 was een dag waarbij we de buurt uitnodigden om eens binnen te kijken in de maatschappelijke opvang. Er werden rondleidingen en inloopuren georganiseerd bij de Reitse Hoevenstraat.

We vinden het belangrijk om de buurt te betrekken bij wat we doen in de maatschappelijke opvang. Wederzijds begrip is nodig om een veilige en zachte landingsplaats te creëren voor onze cliënten en een fijne buurtgenoot te zijn van de omwonende personen. We verzorgden daarom o.a. rondleidingen en vierden samen met de buurt Burendag.

Nacht van de Stad

n 2022 werd de ‘’Nacht van de Stad’’ in Tilburg gehouden, een bruisend evenement dat stad ’s nachts tot leven bracht met als thema inclusiviteit. Tijdens deze nacht konden inwoners en bezoekers van Tilburg gebruik maken van de gelegenheid om de stad op een andere manier te ervaren en te beleven. Zo hielden we een rondleiding bij onze locatie op de Gasthuisring en gingen we met elkaar in gesprek bij de Vest over hoe we konden zorgen voor meer cohesie en inclusiviteit tussen de maatschappelijke opvang en buurtbewoners 

Samenwerkingen

Amarant

Samen met Amarant is er een intensieve, multidisciplinaire samenwerking gestart op een beschermd wonen locatie. Op deze locatie ontschotten we de zorg en delen we elkaar expertise om de juiste kwaliteit van zorg te bieden aan de bewoners. 

 

Zorg- en veiligheidshuis

 

Samen met Zorg- en veiligheidshuis werken onze collega’s samen, o.a. Team Bemoeizorg samen met andere partijen zijn we in staat om in complexe situaties passende hulp te bieden. Een vergelijkbare samenwerking hebben we op het gebied van gezinsmanagement. 

WeerThuis

Het actieprogramma WeerThuis heeft als doel om mensen sneller uit de maatschappelijke opvang of bescherm wonen locaties te laten doorstromen. Acht gemeentes door heel Nederland werken samen met partners zoals RIBW, corporaties, GGZ Nederland en maatschappelijke opvang om een woning te vinden voor kwetsbare mensen, waar ze zich prettig voelen en begeleiding kunnen ontvangen.

Valente

Valente, de landelijke branchvereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, is de kartrekker van het thema: Kinderen in de Opvang. Traverse is onderdeel van het kernteam van Valente en ook nauw betrokken bij de themagroep Kinderen in de Opvang.

Successen

Winteropvang

Al enkele jaren verzorgt Traverse in opdracht van de gemeente Tilburg de winteropvang voor alle dak- en thuislozen die niet terecht kunnen bij de reguliere opvanglocaties. Tijdens de afgelopen winterperiode, die liep van 1 december 2022 tot 10 april, hebben we opnieuw gebruik kunnen maken van een tijdelijk onderkomen op de locatie van de voormalige voetbalvereniging NOAD. We hebben daar in samenwerking met OV Zorg & Veiligheid succesvol en op een veilige manier onderdak kunnen bieden aan een verder toenemende doelgroep.

Certificeringen

Expertise Financiën heeft de drie jaarlijkse audit van de NVVK met een positief gevolg behaald op de volgende onderdelen: Aanmelding , Intake en Plan van Aanpak , Budgetbeheer, Budgetcoaching,
Stabilisatie, Duurzaam Financiële Dienstverlening, Betalingsregeling, Nazorg en afbouw

Hieruit bleek o.a. dat zij innovatief meedenken in de behoefte van de cliënt.

Traverse behaalde in 2022 het kwaliteitskader ISO9001. Dit is een wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Dit betekent onder andere dat Traverse:
– 100% voldoet aan de norm, dus de zaken intern goed op orde heeft
– De cliënt principieel centraal stelt
– Betrouwbare resultaten kan presenteren
– Voortduren werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening