We bundelen krachten in de regio

Traverse vormde in 2022 samen met tien andere zorgaanbieders de Coalitie. Hiermee speelden de organisaties in op de wens van de gemeenten in Hart van Brabant. Die denken dat hulpvragen van inwoners sneller en beter worden beantwoord door de samenwerking.

Vóór 2023 kochten de gemeenten bij verschillende zorgaanbieders zorg in die valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Maar sinds dit jaar is dat veranderd. De gemeenten wilden nog maar bij één aanbieder zorg inkopen. Daarom hebben tien zorgaanbieders, waaronder Traverse, een coalitie opgericht.

Vele gesprekken

Om tot een goede samenwerking te komen, hebben ze in 2022 vele gesprekken gevoerd, niet alleen onderling maar ook met de gemeenten. De deelnemers aan de Coalitie hebben een gezamenlijke visie, strategie en ambities uitgewerkt. Ook hebben ze een klantreis opgesteld die inzichtelijk maakt welke weg een inwoner moet afleggen om de juiste zorg te krijgen.  

 

Traverse had een belangrijke rol bij de vorming van een coalitie en werd beschouwd als een waardevolle partner. Door de vele gesprekken die zijn gevoerd weten de tien zorgaanbieders elkaar nu beter te vinden. Ook weten ze beter van elkaar wat ieders deskundigheid is. De Coalitie ziet 2023 als een overgangsjaar, waarin de samenwerking nog verder wordt uitgebouwd.

Voldoende capaciteit en kwaliteit

De gemeenten in Hart van Brabant hebben besloten in 2023 Wmo begeleiding (BG) en Wmo beschermd wonen (BW) in te kopen bij de Coalitie. Daarmee zeggen ze tegelijk dat het samenwerkingsverband voldoet aan de eisen die ze hadden gesteld, zoals voldoende capaciteit en kwaliteit. 

 

De nieuwe inkoopstrategie van de gemeenten in Hart van Brabant moet leiden tot ‘ontschotting’ van de zorg. Dit komt er eenvoudig gezegd op neer dat het niet uitmaakt voor inwoners door wie ze worden geholpen áls ze maar worden geholpen. Ontschotting zorgt ervoor dat ze niet steeds opnieuw op verschillende plekken hun verhaal moeten doen om de juiste hulp te krijgen. De deelnemers aan deze  coalitie regelen onderling door welke organisatie(s) die hulp het beste kan worden geboden. 

 

Ook wilden de gemeenten (nog) meer nadruk leggen op wat de inwoner met een hulpvraag wél kan in plaats van wat hij of zij niet kan. Verder vinden ze het belangrijk dat zorgaanbieders meer samenwerken met aanbieders van voor iedereen toegankelijke hulp, zoals het welzijnswerk.

De regio Hart van Brabant bestaat uit elf gemeenten. Samen kopen zij Wmo-zorg in voor inwoners die Beschermd Wonen (BW) nodig hebben. Wmo-begeleiding wordt gezamenlijk ingekocht door deze elf. Hetzelfde geldt voor Ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (Oad). 

De zorgaanbieders met wie SMO Traverse de Coalitie vormt zijn: RIBW Brabant, Impegno, Amarant en Prisma, Thebe, GGz Breburg, Sterk Huis, Het Werkt en ASVZ.