Carina blikt terug

2022 was een bewogen en tegelijk hoopvol jaar. We hebben een coalitie gesmeed met partners in de regio. En met het Nationaal Actieplan is er serieuze aandacht voor dakloosheid in Nederland. Onze bestuurder Carina Kruijsse vertelt hier meer over. 

In 2030 iedereen een dak boven het hoofd

“Terugkijkend naar 2022 was dit niet zomaar een jaar van verandering. Er is perspectief geschetst voor de toekomst, met een gezamenlijke visie op dakloosheid. Dakloosheid is serieus genomen en dat zagen we op landelijk niveau met de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Het streven van dit plan, ‘Eerst een thuis’ genoemd, is een dak boven het hoofd voor iedereen in Nederland in 2030. Dit is natuurlijk een doel waar SMO Traverse volledig achter staat. We gaan aan de slag met de actielijnen uit het plan, in samenwerking met branchevereniging Valente, waar we onderdeel zijn van het kernteam. Samen maken we de plannen concreet en werken we toe naar het doel. 

Samenwerking in Hart van Brabant

Niet alleen op nationaal niveau was er volop beweging: in de regio Hart van Brabant zijn we in 2022 gestart met een nieuw samenwerkingsverband. Dit noemen we nu nog de Coalitie Hart van Brabant, maar krijgt in 2023 een nieuwe naam (lees er meer over verder in dit jaarverslag). Deze compleet nieuwe uitdaging vereist een nauwe samenwerking met gemeenten, zorginstellingen, politie, woningcorporaties en het voorliggend veld. De aanbestedingsprocedure heeft veel inzet gevraagd van onze collega’s. Het was zoeken naar een goede balans tussen aandacht voor de Coalitie en aandacht voor Traverse, en dat terwijl we onze volle aandacht bleven richten op het bieden van vooruitzicht voor de cliënt. We vormen deze coalitie ook niet zomaar. We bundelen onze krachten en expertises met als uitgangspunt de problematiek van de cliënt. Die heeft nog maar met één organisatie te maken. Daarmee ‘ontschotten’ we de zorg en hoeft de cliënt niet telkens zijn verhaal opnieuw te vertellen. Dat is wat dit samenwerkingsverband zo sterk maakt.

Dakloosheid kan iedereen overkomen

Als ik kijk naar de toekomst, blijft Traverse een belangrijke rol in de maatschappij vervullen als laagdrempelige plek voor mensen die tussen wal en schip vallen. Er is nog steeds niet voor iedereen plek in de samenleving. Het stigma op daklozen leeft nog altijd in onze maatschappij en zorgt voor meer belemmeringen dan je denkt, bijvoorbeeld bij het vinden van werk of huisvestiging en het inzetten van hulpbronnen. Dit terwijl de doelgroep vaak niet meer aansluit bij het beeld dat mensen hebben van daklozen. We zien hier in de opvang namelijk een zeer diverse groep, individuen of gezinnen, met verschillende leeftijden, genders, achtergronden, interesses en talenten. Ze noemen ons ook wel een minimaatschappij. Het is dus niet meer anno 2022 om te denken dat dakloosheid jou niet kan overkomen.

We kunnen dit niet alleen

Ook in 2023 is Traverse er voor iedereen die dakloos of dreigend dakloos lijkt te worden. Waar ze bij anderen soms niet terecht kunnen, kunnen ze dat wel bij Traverse. We koesteren deze positie in de samenleving en gunnen mensen een plek om op hun eigen tempo een nieuwe start te maken. Als organisatie blijven we in de toekomst luisteren naar de hulpvraag, of deze nu complex of enkelvoudig is, en werken we samen aan een passende oplossing. Om dit te realiseren, is het belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven. We moeten elkaar versterken en vertrouwen op een toekomst waarin we samenwerken, met collega’s, met cliënten, met de buurt, met andere zorginstellingen, met gemeenten en iedereen die kan bijdragen aan een tolerante samenleving. We kunnen dit niet alleen.”